Training


Non-verbale communicatie bij zintuigelijke waarnemingsstoornissen

Wat is non-verbale communicatie? 


Bij de training in non-verbale communicatie speelt tijdsbesef voor deelnemers een hele grote rol. Daardoor zijn de deelnemers van de training volledig gefocust op de nieuwe manier van zintuigelijk waarnemen. Door het deelnemen aan de oefeningen krijgen deelnemers de ervaring van een verstoorde/beperkte zintuigelijke waarneming.


De deelnemer/deelneemster van de training wordt letterlijk voor een minuut of tien zelf gehandicapt terwijl hij/zij zelf dat niet is, of ontdekt wat zijn/haar eigen beperkingen zijn. 


Als een persoon de uitdaging durft aan te gaan om aan een training deel te nemen dan is diegene juist sterker geworden in waarnemen en kan zich dan (gezond) tegenover de rest voelen.  Hoe anders gaat de communicatie dan verlopen?

Trainingen in non-verbale communicatie bieden voldoende ruimte om te bespreken wat een handicap, een beperking is of wat communicatie in het algemeen is aan het verstoren. Of misschien zijn er geen beperkingen maar allen wijze van communiceren scheidt een groep van de andere? Wat tijdens de training wordt geoefend en ervaren neemt iedere deelnemer/deelneemster met zich mee.


Offerte

Heeft u interesse om een training te doen?

Stuur dan een mail voor een vrijblijvende offerte.


Hoe ontwerpen we een samenleving waarin iedereen zich gezien en gerepresenteerd voelt?


Wat zouden de bouwstenen kunnen zijn van een inclusieve samenleving die de huidige uitsluitingssystemen en onze denkpatronen echt bevragen? De komende periode onderzoekt en verkent de Embassy wat inclusief ontwerpen kan betekenen, door mensen vanuit verschillende achtergronden en expertises bij elkaar te brengen om met elkaar de dialoog aan te gaan en van elkaar te leren. Hierbij kijken we niet alleen naar het nu, maar juist ook naar de toekomst en hoe die eruit zou kunnen zien. Embassy curator Shay Raviv, Marcin Karwinski, Charlotte Vromans en Frank Norbruis gingen het gesprek aan.