I-m-perfekt©

Pulchri Studio Den Haag - 7 september t/m 1 oktober 2019

Museum Maassluis - januari t/m juli 2021

IK
ZELFBEWUSTE GEEST - JAn Anoniem Imperfekt WEB (IMG_0113)
VERWERKING - Jan Anoniem Imperfekt WEB (IMG_0099)
 TINNITUS
HOMOGEEN
MOED HEBBEN OM NIET TE MOETEN

I-m-perfekt

Jan Anoniem Exposeert

Het idee van I-m-perfekt

De tentoonstelling I-m-perfekt is ontstaan uit wil om rol van de non-verbale communicatie in de wereld van zintuigelijk gehandicapten bekend, erkend en bespreekbaar te maken. Veel van bovengenoemden zijn er anoniem en blijven min of meer in eigen wereldjes van beperkingen opgesloten. Daarom heeft de kunstenaar een nieuwe naam gekozen.


Hij is Jan geworden, Jan Anoniem. 

Wij leven nu in de wereld van sociale media waarmee wij alles en overaal kunnen volgen. Toch is een zintuigelijk gehandicapte min of meer in deze wereld  vergeten of verdwenen. Jan wil ermee iets aan doen. Jan is zelf vanaf geboorte met progressieve perceptieve gehoorverlies aan het leven en momenteel is hij in fase van ernstig slechthorend naar doof worden gegaan. Deze persoonlijke ervaringen wilde Jan via zijn kunst met anderen kunnen delen. Jan heeft tijd genomen om met zijn kunst niet alleen over zichzelf gaan vertellen maar juist blinden, doven en mensen op rolstoel uitdagen om nieuwe ervaringen en onbekende waarnemingen samen gaan beleven. 


Bevooroordeling en stigmatisering is heelaas regelmatig bij het leven van zintuigelijk gehandicapten te ervaren. Ook is dit niet bedoeld weet de maatschappij niet altijd hoe en wat die kan doen om de communicatie menselijk te maken.


Bewustwording van de non-verbale communicatie is hier een van belangrijkste doelen geworden van de tentoonstelling van Jan.


Hulpmiddelen zijn voor zintuigelijk gehandicapten geen oplossingen welke handicap ongedaan maken. Wat doet er maatschappij wel aan? Deze vraag is niet om terug te gaan stigmatiseren maar om een essentiële levensdilemma’s van een zintuigelijk gehandicapte in bespreking te brengen. Daarom maakt Jan een tentoonstelling welk sociaal duurzaam is. Wat sociale duurzaamheid betekent kunt u ervaren bij de tentoonstelling I-m-perfekt.


Deze tentoonstelling is een plaats om een mogelijkheid te geven waar een dove met een blinde gedachtes uit kunnen wisselen. Het is plaats om ziende en horende mensen hun zintuigen laten vergeten en in een nieuwe waarneming te gaan. Nieuwsgierigheid is hier meer dan welkom.


SDS - Sociaal Duurzame Samenleving©

Jan vind erg belangrijk om sociale samenleving een nieuwe en waardevolle jasje te geven. Daarvoor bent u onmisbaar als ondersteuner en deelnemer in het proces van Sociaal Duurzamere Samenleving©. Meer leest jij hier.


Fouten

Soms kunt u hier een of ander stuk tekst tegenkomen en u afvragen - klopt die wel? Dan bevindt u zich binnen de dissonantie die Jan voor u heeft gecreëerd. De bedoeling is om u te laten ervaren hoe het is om I-m-perfekt te zijn.


Als u I-m-perfekt als in het Engels zou lezen komt u tot de ontdekking dat er I’m perfect staat, eenvoudig gezegd, is dat het verschil tussen de zintuigen hebben, maar ze niet kunnen of niet meer kunnen gebruiken. Het kan een klein verschil zijn, soms merk je het niet eens op, maar dat verschil kan toch bepalend zijn voor wie en hoe wij zijn als mens. U kunt hierbij ook aan afasie denken en ervaren wat dit bijvoorbeeld voor iemand met een NAH betekent.  (NAH - niet aangeboren hersenletsel)


Tot slot

Jan wenst u een prettige reis door de waarnemingsverhalen en waardevolle ontdekkingen van eigen zintuigen zowel tijdens het lezen van deze publicatie als tijdens het beleven van de expositie I-m-perfekt.


“Ik” zeg jij en jij bent met dit woord aan het opscheppen. Maar welke kwestie groter is - waarin jij niet geloven wilt - is jou lichaam en zijn grote verstand: het zegt niet “ik”, het verricht “ik”.


Wat zintuig voelt, wat geest waarneemt, het is nooit het doel voor zichzelf.


Zintuig en geest zouden jou maar willen overtuigen, dat alles op ze eindigt, zo ijdel zijn ze.


Zintuig en geest gereedschappen en kleinigheden zijn, zelfbewustzijn eronder zich steeds verstopt.


Zelfbewustzijn zoekt met de ogen van een zintuig, en luistert met de oren van de geest.


Zelfbewustzijn luistert altijd en zoekt, vergelijkt, onderwerpt, overwint, vernietigt.

Eigen vertaling van: Friedrich Nietzsche - Also sprach Zarathustra - Ein Buch für Alle und Keinen - Von den Verächtern des Leibes. ‘s-Gravenhage 2019


COPYRIGHT ©  Jan Anoniem 2019  Alle rechten voorbehouden

IK

“Ik” zeg jij en jij bent met dit woord aan het opscheppen. Maar welke kwestie groter is - waarin jij niet geloven wilt - is jou lichaam en zijn grote verstand: het zegt niet “ik”, het verricht “ik”.

Eigen vertaling van: Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra Ein Buch für Alle und Keinen - Von den Verächtern des Leibes


Het domein van de hersenen is zich ontwikkelen, dus die geven geen waarschuwingssignalen af wanneer wij de grens van een nieuwe ervaring overgaan/overtreffen. Wij beginnen met bestaande scenario’s ervaringen te creëren - dat vormt de realiteit zoals wij zelf met woorden omschrijven.


In deze vooruitgang schuilt een gevaar - niet iedereen is zich bewust van wat er met hem/haar hier en nu gebeurt.

Iedereen van ons valt in een maalstroom van informatie en denken. Dat is een fysiologisch proces als uitkomst van (over)stimulering door licht-, geluid-, aanraking-, smaak- en geurprikkels. Pas achteraf wordt de mens zich bewust van wat er op dat moment speelde. Wij waren toen in onze realiteit net als wij nu in onze realiteit zijn.


Het begrip van tijddefinitie is een verworven cognitieve eigenschap die ontstaat door herhalen van waarneming en creëren van gewoonte.


Een verbale gewoonte bevat in zijn betekenis een negatieve connotatie.


Dat betekent toegeven dat we iets niet kunnen begrijpen.

Dit leidt tot verdrijving en tot vergeten.


Een non-verbale gewoonte is aan iedereen gegeven en het is mogelijk om die te leren. Zelfs slapen kunnen wij leren.


Net als het actieve deel van ons leven wanneer wij niet slapen vanzelfsprekend en ontegenzeggelijk lijkt te zijn, is het vanzelfsprekend dat het lichaam zich uitschakelt en gaat slapen als er geen licht is.


Techniek: weven

Materiaal: glaskraal

Afmetingen: 68 x 110 cm

Getallen: 39.000 kralen gebruikt

MOED HEBBEN OM NIET TE MOETEN

Wat zintuig voelt, wat geest waarneemt, het is nooit het doel voor zichzelf.

Eigen vertaling van: Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra Ein Buch für Alle und Keinen - Von den Verächtern des Leibes


Als mensen zijn wij vanaf het moment dat wij geboren worden, op een voor ons unieke manier voorbereid om licht, geluid, aanraking, geur en smaak te kunnen ontvangen en interpreteren.


Wij als mensen herkennen elkaar op gezichten met gebruik van een streepjescode: haar (licht of donker), voorhoofd, wenkbrauwen, oogleden, ogen, neus, lippen.


Dit is net als bij niet-horenden en niet-zienden - er worden prikkels van andere zintuigen waargenomen maar horen en zien wordt niet ervaren.


Het aanpassingsvermogen van de hersenen als zelfstandige en neurologisch systeem zonder bepaalde zintuigen is ongekend groot.

Overbelasting van de hersenen door prikkels gebeurt razendsnel en ongecontroleerd.


Net als een gebrek leidt ook een overmaat aan prikkels tot een proces van zelfdestructie van de hersenen. De mens kan niet meer dan 30 seconden in een geluidvrije kamer (Orfield Laboratories NASA, -9,4 db) en in totale duisternis blijven. Zelfdestructie volgt in deze situatie op een gewelddadige manier. Er ontstaat instorting.


Vanaf de geboorte creëert ons primaire en onafhankelijke zenuwstelsel gevoel op basis van waarneming, dat er licht of donker is of dat er stilte of geluid is.


Gevoel ontstaat door chemische en elektrische reacties welke leiden tot fysieke, emotionele en denkreacties zoals bijvoorbeeld: geur roept beelden van plaatsen, mensen en situaties op. Dat betekent dat de zintuigen onderling verbindingen hebben ontwikkeld en dat zijn onze hersenen.

De hersenen interpreteren en ontvangen prikkels op basis van gewoontes en ontwikkelen deze verder door waarneming.


De gewoonte is de eerste stap bij het handelen.


Maar wat gebeurt er als “dankzij” het gebrek aan een zintuig andere zintuigen dit tekort compenseren?


Welke proces is dat?


Vanuit welke elementen ontstaat dit en waar leidt dit toe?

VERWERKING

Zintuig en geest gereedschappen en kleinigheden zijn, zelfbewustzijn eronder zich steeds verstopt.

Eigen vertaling van: Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra Ein Buch für Alle und Keinen - Von den Verächtern des Leibes


Het woord “duurzaamheid” is inmiddels een algemeen begrip, het betekent: “weinig aan slijtage of bederf onderhevig”.


Duurzaamheid is een heel bekende uitdrukking en wordt in heel veel verschillende vormen van ons dagelijks leven gebruikt.


Als mensheid zijn wij gewend aan het verbaal communiceren en dat maakt het soms moeilijk van elkaar te begrijpen wat wij in werkelijkheid bedoelen, zodat misverstanden ontstaan.


Als het over duurzaamheid gaat, weten wij dan wel wat de ander bedoelt? Wij doen ons best maar het wordt ons vaak heel moeilijk gemaakt.


Als beeldend kunstenaar maak ik werkstukken van gerecycled glas, transparant en gekleurd glas en ander bruikbaar materiaal b.v. hout dat ook in mijn werk een tweede leven kan leiden.


Soms is dit werkproces als beeldend kunstenaar lang en saai, het vraagt geduld, inzicht en consequent handelen, en soms zijn deze drie begrippen moeilijk in ons dagelijks leven uit te voeren.


Het zou heel gewenst zijn als wij allemaal proberen de noodzaak van duurzaamheid in te zien en ernaar te handelen.


Mogelijk heb ik als bewust levend mens vooroordelen en generaliseer ik. Onze maatschappij kent vele wetten, regels en goede intenties, maar door de hoeveelheid zien wij door de bomen het bos niet meer en missen wij de energie om inhoudelijk te voldoen om bewust deel te nemen aan een duurzame samenleving. Wij spreken lege woorden tegen elkaar en lopen vervolgens weg.

Als u deze tekst van mij leest heeft u niet de gelegenheid mij hierover aan te spreken. Bij een persoonlijk contact merkt u op dat ik een buitenlands accent heb, dat ik erg gefocust naar u kijk en op uw lippen let waardoor ik soms niet inhoudelijk op uw vraag reageer. Dat komt omdat ik het niet goed begrijp, ik ben namelijk doof en daar ging u niet van uit.


Hier kom ik terug op menselijke communicatie, het is van belang om ook in de communicatie duidelijk en helder te zijn zodat er hopelijk geen misverstanden ontstaan.


Techniek: weven

Materiaal: glaskraal

Afmetingen: 50 x 55 x 40 cm

Getallen: ongeveer 4.500 kralen

HOMOGEEN

Zintuig en geest zouden jou maar willen overtuigen, dat alles op ze eindigt, zo ijdel zijn ze.

Eigen vertaling van: Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra Ein Buch für Alle und Keinen - Von den Verächtern des Leibes


Wij onthouden geen herinneringen van onze geboorte.


Er ontstonden eerste waarnemingen. Iets was licht en daarna weer donker, eerst was het stil en daarna rumoerig.

Om gewoontes te creëren waarmee wij in staat zijn om ondenkbare dingen te verbeelden, gebruikt ons bewustzijn trucjes: dat wij met elkaar praten (in veel talen), dat wij ons kunnen realiseren dat alles een ritme van zwart en wit is - dat is essentie van de eerste stap.


Daarom streven wij als mens ernaar onszelf te begrijpen met behulp van spraak en handelen.

En toch begrijpen we elkaar zo vaak niet.


Als mensheid zijn wij vergeten wat een non-verbale taal is.


Techniek: weven

Materiaal: glaskraal

Afmetingen: 15 x 230 cm + neon 5 meter

Getallen: 14.610 kralen gebruikt 1 kraal voor elke dag van 40 jaar

ZELFBEWUSTE GEEST

Zelfbewustzijn zoekt met de ogen van een zintuig, en luistert met de oren van de geest.

Eigen vertaling van: Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra Ein Buch für Alle und Keinen - Von den Verächtern des Leibes


… de hersenen leven alleen dankzij de prikkels van zintuigen.


Als er geen prikkels zijn of ze zijn zwak, dan is het met training en herhaling mogelijk om tot waarneming te komen.


In het waarnemingsproces komt ervaring op de eerste plaats. Het herhalen van ervaring is de weg om een gewoonte te ontwikkelen.


Met dit systeem is het mogelijk om waardes van verstaan en tussenmenselijke communicatie te creëren.


Gecreëerde waardes bestaan als “eigen waarneming”, eigen realiteit zoals wij als mensen en iedereen apart ervaren.

•  Wij ervaren een reactie op geluidsgolven, lichtstraling, infrarood straling (warmte-aanraking) eerste keer. Elke waarneming apart vormt onze eerste ervaring. Stapsgewijs golven en straling worden samen ervaren. Op basis van samenhangende waarnemingen ontstaat een nieuwe gewoonte.


•  Door middel van ervaring geven wij aan de waarneming een emotionele betekenis.


•  Wij verbinden de waarneming aan wat voor ons bekend is - bijvoorbeeld, wanneer wij bij de geboorte tot leven komen, is wat ons wakker maakt het licht, geluid, aanraking en geur. Pas daarna komt smaak.


•  Stapsgewijs vanaf onze geboorte zijn wij, in onze meest primaire vorm, een onafhankelijk fysiologisch functionerend schepsel (zonder moeder), beginnen wij een neurologisch leven. Na de eerste opening van de ogen is licht een extreem intense ervaring.

Vanaf dit eerste moment is dat een waarneming. Ogen open maken voor de tweede keer herhaalt de waarneming en dan wordt het een ervaring.


Als de ervaring meerdere malen wordt herhaald dan ontstaat een gewoonte.


•  Een gewoonte – een op basis van waarneming aangeleerd communicatiesysteem en reactie op door zintuigen geleverde prikkels.


Wat gebeurt er als wij niet kunnen zien of horen?


Techniek: weven

Materiaal: glaskraal

Afmetingen: 40 x 50 cm

Getallen: 5.561 kralen gebruikt

TINNITUS

Het zelfbewustzijn luistert altijd en zoekt, vergelijkt, onderwerpt, overwint, vernietigt.

Eigen vertaling van: Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra Ein Buch für Alle und Keinen - Von den Verächtern des Leibes


De hoeveelheid van fysieke prikkels heeft invloed op de hoeveelheid van chemische prikkels - zo ontstaat overbelasting van de hersenen.


Dat is een chemisch-elektrische (fysiologische) omkering welke psychologie, psychiatrie, filosofie, religie, geloof, hoop, liefde, zelfdestructie en zelfgenezing specificeert.


Kenmerkend voor de mens is dat wij kunnen denken en eigen neurologische gevoelens kunnen uitdrukken.

Dat heet communicatie.


Er is tijd nodig geweest om een computer samen te stellen en tot de conclusie te komen dat een streepjescode efficiënter is dan een numeriek systeem. Onze dominante eigenschappen als mensen zijn verbeelding en spraak.


Woorden dienen alleen voor de communicatie. Door eigen geluiden te herhalen hebben wij een interpersoonlijke verbale communicatie.


Non-verbale communicatie is een gift van onze oerouders en hun nalatenschap van de genetisch-evolutionaire ontwikkeling.

Non-verbale communicatie ontstaat vanuit waarneming, ervaring, herhaling en creatie van een nieuwe bewuste waarneming.


Techniek: weven

Materiaal: glaskraal

Afmetingen: 850 x 30 cm

Getallen: 11.119 kralen gebruikt