Wie is Jan Anoniem?

Hij is Jan geworden, Jan Anoniem. 


Wij leven nu in de wereld van sociale media waarmee wij alles en overaal kunnen volgen. Toch is een zintuigelijk gehandicapte min of meer in deze wereld  vergeten of verdwenen. Jan wil ermee iets aan doen. Jan is zelf vanaf geboorte met progressieve perceptieve gehoorverlies aan het leven en momenteel is hij in fase van ernstig slechthorend naar doof worden gegaan.


Deze persoonlijke ervaringen wilde Jan via zijn kunst met anderen kunnen delen. Jan heeft tijd genomen om met zijn kunst niet alleen over zichzelf gaan vertellen maar juist blinden, doven en mensen op rolstoel uitdagen om nieuwe ervaringen en onbekende waarnemingen samen gaan beleven. 

Bevooroordeling en stigmatisering is heelaas regelmatig bij het leven van zintuigelijk gehandicapten te ervaren. Ook is dit niet bedoeld weet de maatschappij niet altijd hoe en wat die kan doen om de communicatie menselijk te maken.


Bewustwording van de non-verbale communicatie is hier een van belangrijkste doelen geworden van de kunstactiviteiten van Jan.