Sociaal Duurzame Samenleving©

Vicieuze cirkel 487

Inclusieve maatschappij

SOCIALE DUURZAAMHEID


In andere woorden is een sociale duurzaamheid een menselijke consistentie.


Het wordt duurzaam(heid) lijkt al tijdje versleten te zijn. Dat zit tegenover de betekenis van deze woord zelf - weinig aan slijtage of bederf onderhevig. Duurzaamheid is in zoveel vormen en versies gebruikt dat wij niet meer weten wat die woord zelf betekent.


Als mensheid blijven wij zo erg aan de betekenissen van verbaal communiceren gehecht dat wij niet meer elkaar kunnen begrijpen. Wij denken wel dat het lukt maar in praktijk is het niet zo. Wij communiceren niet  meer. Wij sturen een en ontvangen andere boodschap, net als boodschappen uit de winkel halen. Wij missen de kern, wij ontkennen verlangen naar sociaal duurzame ontwikkelingen.


Ik zie nu uw opstand: Dat is niet waar!, Wij zijn bewust en doen ermee aan duurzaamheid! Voorbeeld dat u dit niet doet? Steeds gooien wij enorme hoeveelheden verpakkingsafval per dag weg. Wij scheiden netjes papier van plastic, maar toch bij elke boodschappentas zit meer verpakking dan product zelf. Daar kunnen wij weinig aan doen - producent bepaald. Maar toch blijven wij babbelen over duurzaam handelen, bewust van milieu zijn. Wij blijven de schuim opkloppen.


Als een mens kunnen wij daar weinig en kunnen wij er alles aan doen. Wel hebben wij nijging om te oordelen dat anderen niet voldoende doen. Wij staan bij deze mening vast: “ik” doe alles om duurzaam te handelen. Wij poetsen onze ego op. Anders zouden wij de realiteit niet kunnen doorstaan. Een voorbeeld: kunstenaar maakt een kunstobject van afval.


Wat u nu voor uw ogen zie is een object gemaakt van de resten van tweedehands glas (dus van deze tweedehands glas was al iets gemaakt en er zijn resten gebleven, van deze resten is deze object ontstaan). Om deze resten van tweedehands glas te bewerken is een 30 jaar oude slijpmachine gebruikt en gerecycleerde water. Water komt uit de condensdroger en van de “eerste” water als jij kraan open doet om warme water te krijgen. Eerst komt er wat koude water, die vang ik in emmer op, dan bewaar ik ze in een vat om vervolgens bij glas slijpen te gebruiken. Bij glas slijpen word de “afval” water in emmer opgevangen om verder tot tien keer voor dezelfde slijpproces gebruikt te worden.  Een kleine voorbeeld van meervoudig duurzaam handelen.


En zo kan iedereen in zijn dagelijkse leven de duurzaamheid vermenigvuldigen. Heeft u er zelf aan gedacht om uw duurzaamheidsgedraag in uw huis of bij uw werk te verrijken?

Omschrijving van deze werkproces is lang en saai - duurzaam handelen is net als die omschrijving. Het vraagt geduld, inzicht en consequent handelen, wat ieder van ons mist in de haperende dagelijkse samenleving. Wij luisteren naar elkaar niet, wij begrijpen elkaar oppervlakkig, wij blijven in een illusie leven. 


Mijn woorden hier klinken heel hard, vooroordelen en generaliserend. Zo is onze maatschappij geworden. Wij zijn overdonderd met de hoeveelheid van wetten, regels en goede intenties als een kers op taart bovenop. Doch missen wij in het algemeen energie te hebben om te gaan handelen. Vooraal communiceren wij niet meer - wij gooien lege woorden tegen elkaar en lopen vervolgens weg.


U kunt zich hier weer opstandig voelen. Ik geef dan een voorbeeld om mijn generalisering een andere inzicht te geven. Als ik een woord zeg “rood”. Welke verbeelding u dan voor de ogen krijg? Ik zie een sappige rode tomaat. U kunt een rode Porsche verbeelden. Begrijpen wij dan elkaar? Of zijn we toch zo oppervlakkig en alleen aan eigen waarnemingssysteem gehecht? Er is niks mis mee. Jammer dat wij als mens zo egoïstisch bij eigen communicatiesysteem blijven en niet verder gaan in ontwikkelen.


Bij deze tekst lezen krijgt u geen kans om mij te zien of mij aan te spreken.

U blijft communiceren op basis van uw eigen waarneming kennis. Bij interpersoonlijke contact zou u opmerken dat er iets mis met mijn verbale communicatie is: dat ik buitenlandse accent heb, dat ik heel erg gefocust op uw liepen kijk, dat ik soms niet inhoudelijk op uw vraag antwoordt. Toch zou u niet weten dat ik niet versta want ik met progressieve perceptieve gehoorverlies geboren ben en momenteel in fase van ernstig slechthorend naar doof ben gegaan.


Hier keer ik terug naar menselijke consistentie, naar sociale duurzaamheid.

Het is van belang van ieder een zich vanaf nieuw gaan leren duurzaam te gaan communiceren. Consistent zijn.


Object welk u voor uw ogen krijg heb ik “Visuele cirkel 487” getiteld. Deze illustreert wat ik erboven heb geschreven. Die verspiegeld de communicatie van mens zoals die nu is.


Gebarentaal in theater: voorstelling '2000 stukjes puzzel'